myHealthWorld myHealthThink myHealthPeek myHealthMob License AgreementPrivacy PolicySupport Center
Product
myHealthFirst myHealthCare myHealthMob myHealthThink myHealthRoom Plug Tablet
Service
Smart Hospital Corporate Wellness Home Monitoring
Download
myHealthFirst APK
Contact
Login
myHealthGroup
อีกหนึ่งก้าว ความสำเร็จ ของ myHealthGroup
บริษัท มาย เฮลท์ กรุ๊ป จำกัด ขอขอบคุณทาง WHA Group ที่ได้ให้โอกาสและไว้ใจให้ทางเราร่วมงาน corporate wellness เพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพให้แก่พนักงานภายในองค์กรและลูกค้าของ WHA Group พวกเรายินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพของทุกคนด้วย Health Tech เทคโนโลยีและนวัตกรรมสุขภาพ
เรื่องดูแลและติดตามสุขภาพผู้ป่วยไว้ใจเรา myHealthGroup
บริษัท มาย เฮลท์ กรุ๊ป จำกัด ขอขอบคุณโรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ ที่ได้นำระบบ Telemedicine platform ไปใช้เพื่อช่วยให้การปรึกษาแพทย์ออนไลน์เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น ด้วยเทคโนโลยีที่คู่ควรกับ Smart Hospitalเพราะเรามุ่งมั่นที่จะดูแลสุขภาพทุกคนเป็นอย่างดี
ขอขอบคุณในความไว้ใจ myHealthGroup
ขอบคุณ โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง ที่สนใจนวัตกรรมชุดติดตามสุขภาพ myHealthCare เทคโนโลยีที่ทำให้ทีมแพทย์สามารถดูแลและติดตามอาการผู้ป่วยได้แบบ Real-time ทำให้การรักษานั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่คู่ควรกับ Smart Hospital.
มอบให้ด้วยใจ
บริษัท myHealthGroup มอบชุดอุปกรณ์ myHealthCare IoMT ให้แก่ นายแพทย์อรุณ กิจมหาตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ เพื่อการดูแลสุขภาพยุค new normal ผ่าน application myHealthFirst
ขอบคุณและยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลผู้ป่วย Covid-19
เราพร้อมทุ่มสุดตัว ทำงานแข่งกับเวลา เพื่อเร่งพัฒนาระบบดูแล ติดตามอาการผู้ป่วยและเพิ่มความปลอดภัยให้บุคลากรการแพทย์ ลดการสัมผัสของเจ้าหน้าที่ เพื่อดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนามอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เราผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน ขอบคุณโรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ(ธูปะเตมีย์)ช่วยคนไทย พาไทยรอดพ้นภาวะวิกฤตโควิด 19
แจกฟรีให้ทีมแพทย์
myHealthGroup ร่วมกับ TEA STOP แจกเครื่องดื่มฟรีให้กับประชาชน และเหล่าแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นด่านหน้า ได้มีกำลังใจในการฝ่าฟันวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
ทางบริษัท มาย เฮลท์ กรุ๊ป ให้ความสำคัญในเรื่องของความสะอาดเเละความปลอดภัยจึงได้มีการฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในบริษัท
ด้วยความห่วงใยในสุขภาพและอนามัยต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท สร้างความมั่นใจให้กับทุกคนที่เข้ามาในพื้นที่ รวมถึงพนักงานภายในบริษัท บริษัท มาย เฮลท์ กรุ๊ป มีมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อ Covid 19 อย่างเคร่งครัดและจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
บริษัท มาย เฮลท์ กรุ๊ป เเละ คณะแพทยศาสตร์
บริษัท มาย เฮลท์ กรุ๊ป เเละ คณะแพทยศาสตร์ / คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกันพัฒนาระบบ IoMT ดูแลผู้ป่วยในช่วง COVID -19 ระลอกใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนจาก KBank ที่ให้ทุนในพัฒนาระบบ myHealthgroup เราจะไม่หยุดพัฒนา เพื่อให้คุณได้สิ่งที่ดีที่สุด